MenuX

Seev. – Schulden voorkomen bij jongeren

Ongeveer 40% van jongeren in het beroepsonderwijs (MBO) van 18 jaar of ouder hebben een schuld of betaalachterstand. Standaard incassobrieven zitten vol moeilijke woorden met vage deadlines. Onder andere met de financiële dienst Seev. helpen we jongeren op een eenvoudige manier een betalingsregeling met instanties te treffen. Zonder onbegrijpelijke termen, kleine lettertjes of onmogelijke deadlines. Bij Afdeling Buitengewone Zaken, in samenwerking met Garage2020 heb ik gewerkt aan een eerste pilot-versie van deze dienst.

***

 

In de schulden duiken

Om een eerste impuls aan deze systeemverandering te geven ontwikkelden we onder andere de financiële dienst Seev. De eerste versie van Seev is ontworpen met en door mbo studenten, financieel experts en het Albeda College in een aantal co-creatie sessies. Zo hebben we inzicht gekregen in hoe jongeren hun financiën bijhouden en waar ze hun geld zoal aan uitgeven. 

Met deze informatie heb ik een eerste app ontwikkelt (iOS en Android) passend binnen de belevingswereld van deze jongeren. Het helpt ze om in een aantal klikken een betalingsregeling met organisaties te maken. Maar ook om maandelijks een bedrag te reserveren en te betalen aan de desbetreffende instantie. Zonder moeilijke worden, kleine lettertjes of onmogelijke deadlines.

 

Een eerste pilot

Met de eerste versie van de app hebben we een pilot binnen het Albeda College georganiseerd. Jongeren met een betaalachterstand konden via Seev met een betalingsregeling hun schoolboekengeld betalen. De pilot was een succes. De app sloot duidelijk aan bij de beleefwereld van de jongeren en het schoolboekengeld werd door de meeste studenten netjes afbetaald.

 

Beginnende systeemverandering

Op dit moment wordt de app door A/BZ en Garage2020 grootschalig getest binnen het Albeda College. Voor de jongeren is het een succes om op een begrijpbare manier hun financiën te  beheren. Daarnaast vergroot het hun zelfredzaamheid en daardoor hun eigenwaarde. Hun motto: We need to f*ck to grow up. Door deze pilot te organiseren is er ook binnen het Albeda College als instituut voorzichtig een systeemverandering in werking gezet. Er wordt nagedacht hoe de school nog beter met betaalachterstanden en schulden van studenten kan omgaan. Seev is nog niet klaar met haar missie. The journey continues.

 

$eev is winnaar van een Dutch Design Award 2020 in de categorie ‘Service and systems’.

“$eev. adresseert een belangrijk maatschappelijk probleem en komt meteen in actie om het aan te pakken”
— Jury Dutch Design Award

Alle 📷: Afdeling Buitengewone Zaken