MenuX

Expertise

Design Thinking

Design thinking is een proces om innovatieve en creatieve oplossingen te ontwikkelen. Het zet de eindgebruiker in het middelpunt van deze ontwikkeling. Het proces kent een aantal fasen. Ze geven sturing, maar kunnen ook apart worden ingezet. Door middel van kwalitatief onderzoek breng je wensen en behoeften van de (eind)gebruiker in kaart. Inzichten uit het onderzoek dienen als voeding voor het brainstormen van vernieuwende ideeën. Door deze ideeën te prototypen en te testen in ‘de echte wereld’ komen we tot nieuwe concepten die wenselijk en haalbaar zijn. Deze manier van werken wordt ook wel de ‘ontwerpers mindset’ genoemd. Het proces en de mindset wordt binnen veel ontwerprichtingen toegepast. Mijn expertise in service design en UX design zijn daar twee voorbeelden van.

 

Service Design

Bij het woord ‘ontwerpen’ denken de meeste mensen al snel aan het maken van een poster of een stoel. Echter het vakgebied van de ontwerper is de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Mede door de komst van diensten zoals Uber en Airbnb is de rol van de ontwerper uitgebreid naar het ontwikkelen van diensten en processen. Met service design ontwerp je deze (nieuwe) diensten en processen. Naast het ontwerpen van nieuwe diensten kan met service design ook bestaande diensten en processen verbeterd worden zodat deze steeds gebruiksvriendelijker en efficiënter worden wat de klantbeleving ten goede komt. Een organisatie die inzicht en grip op zijn dienstverlening heeft, maakt een goede kans succesvoller te worden dan zijn concurrent. Zo blijven klanten langer trouw en tevreden. Met mijn ruime ervaring ben ik in staat nieuwe en innovatieve diensten te ontdekken, ontwerpen en deze verder te ontwikkelen. Van belang daarbij is om de organisatie mee te nemen in het ontwerpproces. Samen zetten we sterke nieuwe concepten neer.

 

UX Design

Waar service design zich vooral richt op het totaalplaatje, richt UX design zich op een bepaald contactmoment (webshop, app) binnen een specifieke dienstverlening. UX staat voor User Experience, ofwel ‘gebruikerservaring’. Het gebruik van een webshop, app of andere digitale interactie moet een zo positief mogelijk gevoel bij de gebruiker achterlaten. UX design streeft naar de meest waardevolle ervaring. Digitale hulpmiddelen zijn in onze tijd niet meer weg te denken. Apps en Tools in overvloed. Werkt een app niet lekker, dan stapt de gebruiker net zo snel over naar een andere. Dit geeft aan dat het belangrijk is om een goed digitaal product te hebben dat op de juiste manier een behoefte vervult. Zo bind je bestaande gebruikers en bereik je nieuwe. Mijn brede ervaring in UX design kan daarbij helpen.

 

Prototyping

Het succes van een product of dienst wordt uiteindelijk bepaald door de (potentiële) eindgebruiker. Om inzicht te krijgen of een concept of idee aanslaat bij de toekomstige gebruiker maak je gebruik van prototypes. Met prototyping test je bijvoorbeeld gebruikerservaring, wenselijkheid of levensvatbaarheid van het concept of idee. De uitkomsten helpen in het verder aanscherpen van het concept. Of het stoppen van de ontwikkeling wegens onvoldoende positieve respons. Om er achter te komen wat wel en niet belangrijk is voor de gebruiker is een testfase met een prototype onontbeerlijk. Het geeft inzicht in het gebruik door anderen dan de ontwerper(s) en kan onderbelichte aspecten van het ontwerp naar voren brengen. Zo kun je met meer focus en richting de doorontwikkeling sturen. Hier kan ik assisteren bij het bepalen en maken van het juiste prototype voor een maximale concept validatie.

 

Begeleiden van ontwerp- en innovatieprocessen

Bij het woord innovatie denken veel mensen aan een nieuwe uitvinding. De term is echter veel breder;  letterlijk betekent het ‘vernieuwing’. Innoveren doe je dus ook al bij het verbeteren van een proces of een product. Meestal gebeurt dit in teamverband. Samen met medewerkers en andere belanghebbenden. Het innovatieproces zelf is omringd door onzekerheden. Het kan chaotisch en onduidelijk overkomen, zeker in de beginfase. Daardoor is het van belang dat iemand het overzicht bewaard en de doelstelling(en) bewaakt, zonder het eigenaarschap van de teamleden te beschadigen. Ik heb ruimte ervaring in het begeleiden van innovatietrajecten. Mijn rol verschilt per proces. In het ene geval is het team competent genoeg en ben ik slechts de facilitator, in het andere geval wanneer er meer begeleiding nodig is ben ik zelf lid van het team. Meestal in de rol van ontwerper of maker.

 

Contact